Møteplassen i Strand
» Forside .
Lokale lenker
Andre lenker
Litt av hvert
» Møteplassen
Kontakt

....
....
....
 

AKTIV - klubben

HVA er ?

Et alternativt kristent fellesskap for voksne som har passert 50 år.

   
Program for våren 2020
Møtedato Tema/aktivitet
27.jan kl 19:00 Erik Danielsen : ”Orientering om Strand videregående skole. Omvisning Vg2 Akvakultur-bygget"
24.feb kl 19:00 Besøk på Comrod. Orientering om bedriften - omvisning i produksjonshallen.
30.mars kl 19:00 Signy E. Kongsvik: "Silda var hovedgrunnen til vekst i Stavanger"
27.april kl 19:00 Gunnar Vika: "Utbygginga i Lysebotn, Lyse"
Program for høsten 2020
Møtedato Tema/aktivitet
31.aug. kl 19:00 Irene Heng Lauvsnes: "Strand kommune sett med ordførerens øyne"
28.sept kl 19:00 Merethe Aanestad: "Arbeid blant rusavhengige i Strand"
26.okt kl 19:00 Arne Kleppa: "Det som ikkje sviv lenger, sviv stadig betre"
30.nov kl 19:00 Bjørn Kallevig: Førjulskonsert
 
Vi møtes normalt i peisestua på Tau Bedehus.
 
Bilder fra aktiviteter i AKTIV-klubben. Se her
Historikk: Se tidligere tema

HVORFOR har vi startet ?

Det startet med ønske om en dataklubb for godt voksne. Senere kom ønsker om flere aktiviteter og en klubb uten tilknytning til en spesiell organisasjon.
Tanken er at vi 50+ treffes, både kvinner og menn.

Vi tror det kan være interessant med en ny ”setting” der vi kan pleie og utvikle sosiale relasjoner og styrke våre nettverk.
Prøveoppstart var mai 2007, og styringsgruppe ble opprettet.

HVOR og NÅR skal vi møtes?

Vi møtes i peisestua på Tau bedehus. Er det mer tjenlig, møtes vi andre steder.

Ca en gang pr mnd. Møtene annonseres via mail/sms/post.

Program på møtene:

  • En person snakker om et tema
  • Samtale
  • Enkel mat
  • Kveldstanker: En person deler noen tanker, erfaringer eller opplevelser som har en kristen vinkling

Vi håper dette er interessant for deg og at du vil komme.

Vennlig hilsen

Styringsgruppa for

Ragnhild og Jakob Langvik, Solveig og Tormod Nag, Marit og Magne Nag, Sigfrid og Hogne Fjellanger


Tau Bedehus
Copyright © 2006
| Hjem | Kontakt |