Opning av gjenbruksbutikken

Ordførar Odd William Bøe gratulerer butikkleiar Annbjørg Leine Larsen med ny butikk. (26.08.2006)
Den flotte sommaren spanderte enda ein solskinsdag på oss. Det var laurdag 26. august. Denne dagen var i lang tid blinka ut som opningsdag for Det Norske Nisjonsselskap sin gjenbruksbutikk på Tau, sa Annbjørg Leine Larsen, leiar av butikken, då ho ønska velkomme til opninga.

Kl 11.00 var alt klart. Mykje folk var samla, også langveisfarande.

Ordførar Odd William Rø, regionsleiar for NMS, Arne Sørås, og prosten vår, Jeffrey Huseby, var til stades og kom med helsingar.

Det er viktig å skapa positive holdningar til gjenbruk, sa ordføraren mellom anna.

Arne Sørås peika på at gjenbruksbutikken må vera eit senter for misjon i heile Ryfylke. Butikken her er den sjette i Rogaland.Den er driven av frivillig innsats og gir derfor gode inntekter til misjonen. Kallet fører til innsats, og innsatsen når ut i heile verda, sa Sørås.

Helsing frå Jeffrey Huseby.
Jeffrey Huseby viste til miljøutvalget kyrkja vår alt har, og at vi legg vekt på miljøet og rett forvalting av ressursane. Kanskje er dei eldre flinkare til å bruke opp enn dei yngre, nemnde han. Han helsa oss og med ordet frå Bibelen som seier: "Gudsfrykt med nøysomhet er ein stor vinning" .

Ordføraren klypper snora.

Så var tida inne for snorklypping. Ordførar Odd William Bøe fekk det ærefulle oppdraget.

Vi merka spenninga og forventninga hos damene som hadde jobba mest med førebuinga. Også blant publikum merka vi uro og iver etter å koma seg fort inn i butikken. Kanskje skulle nokon gjera eit kupp?

Når du les dette, har gjenbruksbutikken vore i drift fleire veker. Det er mange som ynskjer å gi fra seg utstyr og ting dei ikkje har bruk for, så butikken får stadig påfyll av nye varer. Du er velkommen til å besøkje butikken når det måtte passe deg.

Du kjenner veien?
I første etasje i det gamle Stangelandsbygget. Det er god parkeringsplass.

Handelen startar. Karen og Solveig har nok å gjera.

Åpningstider:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-14.00

Har du spørsmål angående gjenbruksbutikken, så ring Annbjørg Leine Larsen
tlf: 51 746227.

Tekst: Anne Margrete Nesvåg, henta frå menighetsbladet Preikestolen, nr 4 - 2006.
Foto: Anna Louise Enne